Practica 1 CSS


En aquesta llista escriure la llista de totes les assignatures de segon de cicles