EXAMEN EXERCICI 1


En aquesta llista escriure la llista de totes les assignatures de segon de cicles